No-cure-no-pay bij letselschade

Het is vaak verwarrend om de kosten voor rechtsbijstand bij letselschade te bepalen. Veel belangenbehartigers vertellen u dat ze gratis werken. Soms werkt men op basis van ‘no-cure-no-pay’. Dit kan interessant zijn, maar u moet hierbij wel op uw hoede zijn.

Wat is no-cure-no-pay?

Bij no-cure-no-pay hoeft u niets te betalen als de letselschadezaak niet met succes wordt afgehandeld. Als u de zaak wél wint, moet u uw belangenbehartiger echter wel betalen, inclusief een extra percentage. Dit percentage is vaak 15% tot 40% van de schadevergoeding die u ontvangt. In het contract met uw belangenbehartiger staat dit vaak vermeld in de kleine lettertjes. Vooral aan dit percentage kleven veel nadelen. De Orde van Advocaten staat het daarom ook niet toe. 

Nadelen

No-cure-no-pay kent een aantal nadelen waarvan u zich bewust moet zijn. Denk hierbij aan:
U ontvangt te weinig geld om de schade te dekken. U moet immers een deel van de schadevergoeding betalen aan uw belangenbehartiger.
U betaalt meestal teveel. Als van tevoren duidelijk is dat de aansprakelijkheid van een ongeval bij een ander ligt, wint u de zaak sowieso. Bij no-cure-no-pay moet u dan nog een extra percentage aan uw belangenbehartiger betalen. In andere gevallen hoeft dat niet.
Bij kleine schades bent u niet interessant. Iemand die op basis van no-cure-no-pay werkt, verdient meer aan grote schades en zal weinig tijd besteden aan kleine schades.
Voor uw belangenbehartiger is alleen geld van belang. Voor u kan de uitkomst van een letselschade gunstig zijn als u daarmee een plezierige en passende nieuwe baan vindt. Voor uw belangenbehartiger is dit echter niet interessant.
De aanhouder verliest. Uw belangenbehartiger heeft bij no-cure-no-pay belang bij een snelle afhandeling. Op die manier kan hij snel geld ontvangen. Hoe meer hij voor u doet, hoe minder hij per uur verdient.

Voordelen

Het belangrijkste voordeel van no-cure-no-pay is dat u van tevoren weet waar u aan toe bent. Als u de letselschadezaak verliest, betaalt u niets. Als u de zaak wint, betaalt u het bedrag dat u van tevoren met uw belangenbehartiger heeft afgesproken.

Varianten van no-cure-no-pay

Er zijn ook varianten van no-cure-no-pay die in sommige gevallen voor u interessant zijn.

No-cure-less-pay
In dit geval betaalt u slechts een deel van de kosten voor uw advocaat. Dit is het basisbedrag. Als de advocaat uw zaak succesvol afhandelt, betaalt u het volledige bedrag. Wij adviseren deze constructie in zaken over arbeidsongeschiktheid en in andere zaken waarbij geld geen hoofdzaak is.

No-cure-full-pay
Bij ‘no-cure-full-pay’ betaalt u altijd het volledige tarief, zowel bij winst als bij verlies. Dit kan voor u gunstig zijn, als u een volstrekt onafhankelijk oordeel over een zaak wilt hebben.

De Resultaatsafhankelijke Uren Beloning (RUB)
Vanaf 1 januari 2014 kunnen ook advocaten op no-cure-no-pay basis werken. Dit zal echter heel zelden voor gaan komen, en alleen als dit in uw voordeel is. Bijvoorbeeld als de aansprakelijkheid niet erkend is, en het er naar uitziet dat die aansprakelijkheid ook niet erkend gaat worden of als het verband tussen het ongeval en uw klachten wordt bestreden. Meer over die mogelijkheid kunt u vinden op onze pagina no-cure-no-pay voor advocaten

Het komt er kort gezegd op neer dat een advocaat zijn uurtarief kan verhogen met maximaal 150 %. De advocaat moet gewoon zijn uren in rekening brengen.

De aanpak van Dennekamp Letselschade

Wij zijn helder over uw kosten. Het eerste gesprek is bij ons altijd vrijblijvend. Daarna werken wij op basis van een uurtarief. Als vaststaat dat de andere partij bij een ongeval aansprakelijk is, verhalen wij onze kosten op die partij. U betaalt in dat geval zelf niets. U heeft hiermee de voordelen van no-cure-no-pay, maar niet de nadelen. Als de aansprakelijkheid onduidelijk is bespreken wij in ons eerste gesprek ook de mogelijkheden van no-cure-no-pay.

Wilt u meer weten van onze aanpak? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bellen op telefoonnummer(030) 261 01 01 of uw vraag stellen via deze website.