Bent u het “slachtoffer” van een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling?

Het woord “slachtoffer” staat hierboven tussen haakjes, maar heel terecht is dat niet. Of u nu een beoordeling van UWV, Aegon, ASR of van een andere particuliere verzekeraar ontvangt: de kans is levensgroot dat deze beoordeling niet juist is.

Heel vaak omdat de medische inschatting onzorgvuldig is; uw mogelijkheden worden vaak beoordeeld door een dokter die u nooit gezien of gesproken heeft. Heel vaak ook omdat de arbeidsdeskundige beoordeling onjuist is. Bijvoorbeeld omdat u beoordeeld bent op basis van “deeltaken” of omdat er functies “geduid” zijn die niet passend zijn. Soms klopt het “dagloon” niet, of is het “maatmanloon” onjuist geïndexeerd. Omdat u uit de letter- en cijferbrij geen wijs wordt, laat u het er maar bij zitten. 

Toch: Het verschil tussen wél of geen uitkering zit in de kleine getallen. 34,5 % arbeidsongeschiktheid betekent vaak géén uitkering, terwijl u bij 35,5% wel een uitkering ontvangt. Als u zich realiseert dat ook bijvoorbeeld de premievrijstelling in uw pensioen of hypotheek het oordeel volgt, dan zult u zich realiseren dat 1% een wereld van verschil maakt.

Dennekamp Advocaten bij arbeidsongeschiktheid en letselschade 

Zoals u kunt opmaken uit onze sites: www.arbeidsongeschiktheidsmagazine.nl en www.letselschademagazine.nl zijn wij gespecialiseerd in het verlenen van juridische hulp bij letselschade én arbeidsongeschiktheid.

Of het nu gaat om letselschadezaken, of arbeidsongeschiktheidskwesties; wij kennen het “grijze gebied”. Daar waar de artsen in wezen ook met de handen in het haar staan, is er voor ú veel te winnen.

Wat kost die hulp u?

Wij bieden u onze werkzaamheden in arbeidsongeschiktheidszaken aan op no-cure-less-pay-basis. U betaalt een basistarief van € 121,00 inclusief BTW en kantoorkosten per uur, met een winstopslag wanneer de zaak gewonnen wordt.
Als u de zaak wint zal de wederpartij waarschijnlijk ook een belangrijk deel van de kosten betalen. 

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft dan heeft u vanaf de aanvang van de zaak recht op vrije advocaatkeuze. Uw rechtsbijstandverzekering betaalt dan onze kosten.