Second opinion bij letselschade

Een second opinion bij letselschade kan wenselijk zijn omdat u maar één zaak heeft. Het is daarom belangrijk dat ú vertrouwen heeft in de gang van zaken. Misschien wilt u enkel weten of uw vertrouwen terecht is. Doe uzélf dan niet tekort: Wij zijn graag beschikbaar voor een second opinion. 

Wanneer géén tweede geluid?

Een second opinion is bedoeld voor een “tweede geluid”. En daarmee is ook duidelijk wat een second opinion niet is. U heeft geen second opinion nodig wanneer u zélf al weet dat het mis is:

–  Als u keer op keer drie keer moet bellen voordat u uw belangenbehartiger aan de lijn krijgt;
–  Wanneer uw belangenbehartiger u duidelijk laat weten dat u niet zijn enige cliënt bent, dat hij/zij 250 zaken meer te behandelen heeft;
–  Wanneer uw belangenbehartiger u meldt dat uw schade € 50.000,00 is, terwijl hij/zij u geen enkele berekening kan laten zien;
–  Wanneer u steeds weer drie maanden moet wachten op een reactie op uw brieven;
–  Wanneer uw belangenbehartiger al 2 jaar uw zaak behandelt zonder dat u hem ooit heeft gezien;
–  Wanneer u het gevoel heeft dat u er bent voor uw belangenbehartiger en niet omgekeerd;
–  Wanneer u simpelweg geen vertrouwen meer heeft in uw belangenbehartiger;

Wanneer één of meer van bovenstaande situaties zich voordoen, dan heeft u geen second opinion nodig, dan heeft u een échte belangenbehartiger nodig. Het recht op vrije keuze van rechtsbijstandverlener is een grondrecht. U hoeft geen genoegen te nemen met een behandeling die niet optimaal is.

Second opinion letselschade, hoe het werkt:

Voorafgaand aan een gesprek bestuderen wij graag uw dossier. U ontvangt van ons een machtiging om het dossier op te vragen voor een second opinion, en na ontvangst van de stukken maken wij een afspraak. In een persoonlijk gesprek bespreken wij dan samen met u de mogelijkheden om de zaak vlot te trekken. 

Wat kost een second opinion bij letselschade?

Voor studie van het dossier en het aansluitende gesprek bij ons op kantoor brengen wij u géén kosten in rekening. Ook wanneer u er na de second opinion voor kiest om ons in te schakelen kunnen wij u bijna altijd volledig kostenloos bijstaan. De wet bepaalt dat redelijke kosten van rechtsbijstand voor rekening van de aansprakelijke partij komen: omdat het ongeval er voor gezorgd heeft dat u hulp nodig heeft. 

U kunt uw vragen via het contact formulier rechts op de pagina aan ons voorleggen, maar u kunt uiteraard ook bellen. Het rechtstreekse telefoonnummer is (030) 261 01 01