Arbeidsongeschiktheid en Letselschade

Het komt heel vaak voor dat in een letselschadezaak ook een Ziektewet- of een WIA-beoordeling wordt gedaan. Daarbij wordt door UWV gewerkt met criteria die in een letselschadezaak helemaal niet van belang zijn.

De volgende verschillen zijn de belangrijkste:

Verschil bij de medische beoordeling

In een WIA- of WAO-zaak moeten de beperkingen volgens de wet nadrukkelijk “medisch objectiveerbaar” zijn. Vooral bij letsel als whiplash of hersenletsel kan dat tot lastige discussies met UWV leiden.
In een letselschadezaak ligt het risico van de “medische objectiveerbaarheid” veel meer bij de dader. Als die beter had opgelet had u immers helemáál geen klachten gehad, ook geen “moeilijk objectiveerbare klachten”.

Verschil bij de arbeidsdeskundige beoordeling

Het belangrijkste arbeidsdeskundige verschil is dat u bij UWV goedgekeurd kunt worden voor “gangbare” werkzaamheden. De verpleegkundige wordt door UWV goedgekeurd voor werkzaamheden in een kippenslachterij.
Bij letselschadezaken is het ook van belang of de werkzaamheden “passend” zijn. De aansprakelijke partij zal niet gauw van u kunnen eisen dat u ook daadwerkelijk als kippenslachter aan de slag gaat.

Minder snel arbeidsongeschikt

Bij UWV ontvangt u pas een uitkering als u méér dan 35% arbeidsongeschikt bent. Heel vaak neemt de verzekeringsarts wel aan dat u beperkingen heeft, maar dan wordt u toch nog goedgekeurd voor functies als “monteur koffiezetters” of “monteur printplaten”. Maar als u 30% arbeidsongeschikt wordt geacht terwijl u € 2000,00 per maand verdiende, dan is uw schade toch minimaal € 600,00 per maand.

Laat u bijstaan door een letselschade specialist

De slotsom is: Als u na een ongeval te maken krijgt met UWV dan heeft u een advocaat nodig die u kan bijstaan in de letselschadezaak én de arbeidsongeschiktheidszaak.