Juridische hulp bij letselschade

Vaak struikelt u al bij de eerste hindernis. De tegenpartij wil geen aansprakelijkheid erkennen. Als u daar niet struikelt, dan wel bij hindernis twee: De verzekeraar stelt, geholpen door zijn medisch adviseur: “Er is geen letselschade, en als er wel schade is, dan komt het niet van het ongeval!”

En dáárom heeft u hulp nodig:

1. Een verzekeraar wordt vertegenwoordigd door een eigen deskundige. Dat is (meestal) een heel vriendelijke man of vrouw, vooral in de eerste periode na het ongeval. Na een paar maanden blijkt echter dat zijn medisch adviseur niet in uw klachten en beperkingen “gelooft”, en daar kunnen zij, helaas, ook niets aan doen. Wij maken samen met u een behandelplan om tegenwicht te bieden aan dit soort “deskundigheid”.

2. Door het ongeval krijgt u met allerlei financiële problemen te maken: u heeft kosten, of uw inkomen daalt. Door ons in te schakelen weet u beter wat wél en niet mogelijk is in het Nederlandse recht, en dat voorkomt dat u tegen een muur van onbegrip en onwil oploopt.

U kunt aan de hand van ons Overzicht van Schadeposten nagaan of alle schadeposten in de berekening zijn meegenomen. Maar dat is niet genoeg! Om zeker te weten dat uw letselschade juist en volledig is becijferd heeft u een zorgvuldige berekening nodig. U heeft daar recht op!

3. Wij werken samen met medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van letselschades. U kunt hier terecht wanneer de medisch adviseur van de verzekeraar stelt dat er geen afwijkingen zouden zijn, dat uw beperkingen niet “objectief medisch aantoonbaar” zouden zijn, of dat de klachten het gevolg zouden zijn van uw “karakterstructuur” of de medische voorgeschiedenis.

4. Wij adviseren u bij het voorkomen van complicaties. Bijvoorbeeld bij uw werkgever, met UWV, of met ziektekostenverzekeraars. Ook bestaan er vele subsidies en vergoedingen voor ongevalslachtoffers. Wij weten welke regelingen op u van toepassing zijn.